Policy Anti-diskriminering og like muligheter for alle v. 1.2

 

SalMar postulat:

Vi bryr oss!

 

Gjennomføring:

Gjennom daglig drift og ærlige og åpne diskusjoner

 

Policy Anti-diskriminering og like muligheter for alle

SalMar skal fremstå som en profesjonell, positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø, hvor det er trygt å jobbe. SalMar skal behandle alle med verdighet og respekt og utføre sin virksomhet uten diskriminering på grunnlag av verken etnisitet, nasjonal eller annen opprinnelse, funksjons­hemming, alder, kjønn, seksuell legning, språk, religion eller status. Med «diskriminering» sikter vi til behandling av en person som er dårligere enn den behandlingen som er, har blitt eller ville blitt gitt andre personer i en tilsvarende situasjon, på basis av et av de nevnte diskrimineringsgrunnlagene. Det forventes at ansatte følger vår «gylne regel», som bygger på gode manerer og oppførsel, for å behandle hverandre som kollegaer.

SalMar respekterer og fremmer innholdet i ILO-konvensjonene, inkludert, men ikke begrenset til; Konvensjon om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere (Nr. 100), Konvensjon om diskriminering i sysselsetting og yrke (Nr. 111), Konvensjon om arbeidstakere med familieforpliktelser (Nr. 156) og Konvensjon om mødrevern (Nr. 183.). Alle ledere med personalansvar har et ansvar for å sikre at disse standardene opprettholdes, og for å forebygge, håndtere og gjenopprette et trygt arbeidsmiljø.

SalMar skal alltid fremme og praktisere like muligheter, herunder likestilling mellom kjønnene. SalMar har til hensikt å gi ut en årlig rapport om lønnsgap mellom kjønnene fra og med 2022 for å gi innsikt i egen praksis og fremme åpenhet.

Vi oppfordrer alle ansatte til å ta ansvar og aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø. Dette innebærer også en rett og plikt til å informere om og ikke bidra til forhold som innebærer helsefare eller risiko, herunder trakassering eller utilbørlig opptreden.