Policy Antibiotika v. 1.1

 

SalMar postulat:

Bærekraft i alt vi gjør

 

Gjennomføring:

Tydelige retningslinjer på operativ praksis og opplæring av ansatte på disse.

 

Policy Antibiotika

SalMar bruker ikke antibiotika for vekststimulering i noen deler av laksens livssyklus. Antibiotika vil kun brukes i svært spesielle situasjoner der det er spesifikt anbefalt av veterinæren. Antibiotika­resistens er et voksende problem globalt, og SalMar forplikter seg til å være en del av løsningen ved å bekjempe disse risikoene på følgende måter:

         Bruke kun antibiotika når det er absolutt nødvendig og spesifikt anbefalt av veterinæren

         Nøyaktig innhold og dosering

         Nøye evaluering av tidsrammer for slakting etter behandling

         Riktig bruk og tilstrekkelig rengjøring av utstyr ved gjennomføring av behandling