Policy Avskoging v. 1.3

 

SalMar postulat:

Bærekraft i alt vi gjør

 

Gjennomføring:

Tydelig kommunikasjon om forventninger til fôrleverandører, samt regelmessig oppfølging.

 

Policy Avskoging og Bærekraftige Anskaffelser

Alt fiskefôr som brukes av SalMar er sertifisert av ProTerra eller tilsvarende sertifiseringsorgan som kontrollerer og avdekker avskogingsvirksomhet.  SalMar benytter utelukkende fôr som inneholder soya fra avskogingsfri produksjon. Gjennom denne forpliktelsen har SalMar allerede oppnådd sine brutto og netto null-avskogingsmål. Avskjæringsdatoen for avskoging er 2020, i henhold til ProTerra-standarden. Våre forpliktelser gjelder for alle regioner og gårder gjennom hele verdikjeden vår og overvåkes gjennom periodisk oppfølging. Disse forpliktelsene er godkjent på høyeste nivå i SalMar og implementert i hele organisasjonen.

Avskogingsrisiko følges kontinuerlig opp med våre fôrleverandører. Det er viktig for SalMar å legge press på fôrleverandørene for å bli avskogingsfrie, ikke bare i leveransene til SalMar, men i hele verdikjeden deres. For å oppnå dette er SalMar i løpende dialog med leverandører, evaluerer risikovurderinger og diskuterer deres forpliktelser til å følge opp sine leverandører på dette temaet. Gjennom produktive diskusjoner og engasjement har vi sporbarhet på fôrressursene våre, og kan stolt fastslå at ingen har opprinnelse fra områder med høy risiko for avskoging. SalMars prestasjons- og sertifiseringsprosent er opplyst i årsrapporten.

SalMar er ansvarlig for å sikre bærekraftige anskaffelser og har kontinuerlig dialog med fôrleverandører om deres fôrutviklingsplaner. Dette omfatter både forskning på næringsinnhold og nye fôringredienser, men også forbedringer av gjeldende innkjøpspraksis. Dette er en viktig del av SalMars bærekraftsarbeid rettet mot leverandørkjeden. For mer informasjon, se SalMars årsrapport.